O společnosti

ZAK Spol. s.r.o.

ZAK, spol. s r.o. ( dále též organizace ) vznikla v roce 2000 jako nástupce podnikatele – fyzické osoby pana Karla Kopečka, který je jedním ze společníků a jediným jednatelem. Postupně byl rozšiřován sortiment výroby a přijímáni další zaměstnanci a organizace se přesouvala do větších vyhovujících prostor. V současné době organizace zaměstnává 22 pracovníků. Organizace se zabývá především návrhem, vývojem a výrobou strojních zařízení, dopravní mechanizace a ocelových konstrukcí. Předmětem jejího obchodního zájmu je zejména český trh.

Cílem organizace je vybudovat na stávajících základech efektivněji fungující firmu s operativní reakcí na požadavky trhu a zejména potřeby zákazníků. Prostředkem je přemístění výroby do vlastní budovy, vybudování administrativního zázemí, zlepšení pracovního prostředí a provedení organizačních a technických změn ve výrobě a montáži včetně postupné modernizace strojního vybavení tak, aby v průběhu provádění změn nebyly zaznamenány žádné negativní dopady na spokojenost zákazníků a po jejich realizaci jejich spokojenost vzrostla.

Povedeme firmu k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a jakosti, která naše zákazníky vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu.

K naplnění stanovené politiky se zavazujeme neustále zlepšovat efektivitu systému managementu jakosti. K tomu jsme získali účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců, budeme rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjdeme příkladem.

Rychlý kontakt

Pokud máte dotaz nebo zájem o naše služby a produkty, můžete nás rychle kontaktovat pomocí tohoto formuláře nebo se na nás obrátit přímo telefonicky.